Dla kogo? rodziców, dziadków, opiekunów, animatorów, wychowawców, nauczycieli

Plan spotkania obejmuje tematy:

1 Jak prawidłowo
wezwać pomoc
2 Czym jest bezdech
i jak postępować
w przypadku
jego wystąpienia
3 Co robić w przypadku
zakrztuszenie się
ciałem obcym
przez dziecko
4 Jak skutecznie prowadzić
resuscytację krążeniowo
- oddechową u dziecka

Dodatkowo- nauka obsługi i zastosowania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED

Jeżeli jesteś zainteresowany rozszerzeniem oferty
napisz jakie jeszcze tematy Cię interesują,
a ja przygotuję program specjalnie dla Ciebie.

Autorski program nauki, jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom w stanach nagłych, został opracowany w oparciu o aktualne wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji. Każdy z omawianych tematów realizowany jest w formie praktycznej przy użyciu profesjonalnego sprzętu szkoleniowego.

 • FANTOM
  NOWORODKA

 • FANTOM DZIECKA
  3 LETNIEGO

 • FANTOM DZIECKA
  7 LETNIEGO

 • SYMULATOR
  AED

symulator AED jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji-jest to zabieg medyczny polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii. Automatyczny defibrylator zewnętrzny dostępny jest w wielu miejscach publicznych.