mgr Alina Pawłowicz

mgr Alina Pawłowicz

Jestem ratownikiem medycznym, położną, instruktorem pierwszej pomocy oraz właścicielem firmy Kids Care. Od lat pasjonuję się pierwszą pomocą, w szczególności kwestiami dotyczącymi ratowania życia najmłodszych. Wszystkie moje prace naukowe i badawcze zawierały się w tej tematyce. Chętnie podzielę się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem mojego programu jest przygotowanie do ratowania życia dziecka w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Niektóre dzieci w ogóle nie są resuscytowane, ponieważ ludzie obawiają się spowodowania urazu podczas resuscytacji, gdyż nie odbyli odpowiedniego szkolenia. Chciałabym aby moje działania przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci . Aby tak się stało, należy poprzez szkolenie zredukować poziom lęku i zwiększyć poziom pewności siebie u potencjalnych osób udzielających pierwszej pomocy. To rodzice i opiekunowie są najlepszymi ratownikami dla podopiecznych. Zapraszam do zapoznania się z ofertą prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.